Red de Veluwe, de strijd tegen laagvliegroutes

Op 1 april 2019 gaat Lelystad Airport niet open. De strijd tegen de laagvliegroutes vanaf Lelystad Airport is met het uitstel van de beslissing in een nieuwe fase gekomen. Uitstel is zeker geen garantie dat wij, een jaar later, niet alsnog met de laagvliegroutes geconfronteerd gaan worden.

Wat verwachten wij van de overheid

 • Behoorlijk bestuur,  transparante besluitvorming én goede communicatie.
 • Zorg voor correcte Milieu Effect Rapportage (MER) en een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) voor het hele getroffen gebied.
 • Goed onderzoek naar gezondheids- en veiligheidsrisico’s  en het effect van langdurig laagvliegen op onze natuurgebieden.
 • Onderzoek de te verwachten economische schade in de getroffen gebieden.
 • Houd rekening met een serieuze schadeclaim van huizenbezitters en recreatiebedrijven.

Economische schade door laagvliegroutes

 • Waardedaling van onroerend goed.
 • Toeristische sector: een eerste verkennend onderzoek naar de gevolgen voor de verblijfsrecreatie laat zien dat de economische schade voor deze sector al  vele malen groter is dan de opbrengst voor Lelystad (zie artikel in het NRC).
 • Gevolgschade voor lokale ondernemers en horeca door wegblijven van toeristen.
 • Teruggang van de economie in deze gebieden heeft grote  negatieve gevolgen  voor de leefbaarheid.

Onze samenwerking met HoogOverijssel

 • Hoogoverijssel heeft kunnen aantonen dat er grote fouten in de MER gemaakt zijn en dat de rapportage over een veel te klein gebied is onderzocht.
 • Red de Veluwe werkt nauw samen met Hoogoverijssel om op basis van inhoudelijke argumenten, laagvliegroutes boven een groot deel van Nederland te voorkomen.
 • Hoogoverijssel heeft inmiddels veel kennis en deskundigheid binnen haar groep en kan daardoor niet genegeerd worden als gesprekspartner voor de overheid.
 • Hoogoverijssel is onze partner indien het tot een proces tegen de staat komt.

Voor de actuele stand van zaken rondom Lelystad Airport en wat ú kunt doen ( ! ) verwijzen wij u graag naar: www.hoogoverijssel.nl

Alle andere actiegroepen en hun doelstellingen kunt u vinden via de site van de samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegroutes: www.satlonline.nl